автоматично

 • 51віндроза — и, ж. Допоміжний пристрій у вигляді багатолопатевого вітроколеса для автоматичної орієнтації головки вітродвигуна …

  Український тлумачний словник

 • 52гідроавтомат — а, ч. Автоматично діючий пристрій, де водяний напір використовується для стиснення або розрідження повітря, а таке повітря – для піднімання води …

  Український тлумачний словник

 • 53декремент — у, ч. 1) Від ємне прирощення величини, на яку автоматично зменшується за певних умов інша величина. 2) Кількісна характеристика ослаблення згасаючих коливань …

  Український тлумачний словник

 • 54дериватограф — а, ч. Прилад для автоматичної реєстрації перебігу фізико хімічних перетворень у твердому тілі зі зростанням температури …

  Український тлумачний словник

 • 55документ — а, ч. 1) Діловий папір, що посвідчує певний юридичний факт, підтверджує право на що небудь, служить доказом чого небудь. || Все те, що підтверджує що небудь. Оборотні документи. •• Виправдні/ (викона/вчі) докуме/нти у бухгалтерському обліку –… …

  Український тлумачний словник

 • 56ежектор — а, ч., спец. 1) Струминна помпа для переміщення рідини, газів, пари або сипких тіл, дія якого відбувається на основі ежекції. 2) Механізм у вогнепальній зброї, який автоматично викидає стріляний патрон …

  Український тлумачний словник

 • 57ідотрон — а, ч. Прилад, який автоматично контролює товщину шару фарби під час друкування …

  Український тлумачний словник

 • 58інкремент — а, ч. 1) Приріст, збільшення, зростання. 2) Прибуток. 3) Надбавка до заробітної плати. 4) У системах обробки інформації – величина (крок), що на неї автоматично збільшується адреса за певної (інкрементної) адресації. 5) фіз. Величина, яка… …

  Український тлумачний словник

 • 59лінія — ї, ж. 1) Риска, вузька смужка на якій небудь поверхні. || мат. Межа поверхні, яка має тільки один вимір – довжину. || Уявна риска, найчастіше пряма, яка з єднує дві точки або визначає напрям, межу чого небудь. 2) Смуга, справжня або уявна, яка… …

  Український тлумачний словник

 • 60машина — и, ж. 1) Механізм або комплекс механізмів, призначений для виконання корисної роботи через перетворення одного виду енергії на інший. •• Електро/нна обчи/слювальна маши/на (ЕО/М) цифрова обчислювальна машина, основні вузли якої реалізовані… …

  Український тлумачний словник